Liga Futsal Pelajar atau AFL-Pelajar SMP-MTS tahun 2020 adalah liga pembinaan untuk mewujudkan liga pelajar berkesinambungan dan kompetitif di Kota Pontianak

Jadwal Pertandingan

Hasil Pertandingan

AFL-PELAJAR SMA, MA, DAN SMK

Liga Futsal Pelajar atau AFL-Pelajar SMA, MA, DAN SMK tahun 2020 adalah liga pembinaan untuk mewujudkan liga pelajar berkesinambungan dan kompetitif di Kota Pontianak

Jadwal Pertandingan

Hasil Pertandingan